Dataskyddspolicy hos Charlottes Ekonomi AB

Dataskyddspolicy hos Charlottes Ekonomi AB

Vi värnar om din personliga integritet och denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter. Det är viktigt att du tar del av och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter när du blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Alla personuppgifter som vi på Charlottes Ekonomi AB, org.nr 556940-8585, får ta del av hanteras i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR). För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi hantera information om dig. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare i vår dataskyddspolicy för att få veta mer.

Charlottes Ekonomi AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. För mer information om dina rättigheter och skyldigheter som företagare och privatperson, läs gärna https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ eller hör av dig till oss så berättar vi mera: Charlotte Johansson, 0704-28 40 81.

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift mer än när det handlar om en enskild näringsverksamhet.

 

Behandling av personuppgifter

Vi är i vissa fall skyldiga att registrera personuppgifter, som exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och skyldigheter som du och ditt företag har gentemot t.ex. Skatteverket.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi sparar inte uppgifterna längre än vad vi behöver och vi fullgör rättslig förpliktelse.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information.

Vi använder inte dina personuppgifter för direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om vi inte kommit överens om det. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Här följer exempel på de personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn (Företagets ägare och vid behov även styrelsen).
  • Adress (när vi behöver sända material via post).
  • E-postadress.
  • Telefonnummer.
  • Personnummer/Organisationsnummer.
  • Användarnummer till BL Information (lagras endast i BL Information som har särskild inloggning).
  • Bankrelaterade uppgifter enligt överenskommelse med dig.

 

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får vi från dig när vi ingår avtal om att du vill anlita våra tjänster. Du samtycker till behandling genom att anlita våra tjänster gällande bokföring, skattedeklaration, kund- och leverantörsreskontra, löner, bokslut och årsredovisning, deklaration, starta eget-hjälp, rådgivning, utbildning samt övriga tjänster vi tillhandahåller. När vi ingår ett samarbete samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.
  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida.
  • Uppgifter som vi får från offentliga register.

 

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången får vi dem via dig, vi informerar dig då vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och ägare inom Charlottes Ekonomi AB som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal och/eller säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.